Je bevindt je hier:

Privacy statement Verhalen uit het hart

Wij, Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, verwerken persoonsgegevens van de inzenders van ‘Verhalen uit het hart’ via het uploadformulier. Wij doen dit om de deelnemers zo goed mogelijk in te lichten en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een handelsnaam van Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Wij zijn gevestigd aan de Media Parkboulevard 1 (1217 WE), in Hilversum. We staan in het Kamer van Koophandel onder het handelsnummer 41194855.

Jouw gegevens worden zorgvuldig behandeld en voldoende beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende regelgeving.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • naam, e-mailadres, opnamelocatie, telefoonnummer;
 • Beeldmateriaal waar één of meerdere personen herkenbaar in beeld zijn alsmede eventuele andere persoonsgegevens voortvloeiend uit dit materiaal. 

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Wij verkrijgen de persoonsgegevens omdat je het online deelnameformulier invult en jouw bijbehorende beeldmateriaal uploadt.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Vorming van het collectieve mediageheugen, om de corona-tijd te kunnen duiden aan de hand van persoonlijke verhalen van Nederlanders.
 • Verstrekken van archiefmateriaal: indien derden het beeldmateriaal opvragen. Voor het gebruik van het materiaal door derden wordt opnieuw toestemming aan de maker gevraagd door Beeld en Geluid tenzij je zelf hebt aangegeven een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen-licentie te verlenen. Wij gebruiken je persoonsgegevens om aan de aanvraag te kunnen voldoen.
 • Ter beschikking stellen van archiefmateriaal t.b.v. onderzoek en onderwijs op een afgesloten platform van Beeld en Geluid.
 • Marketingdoeleinden: wij verwerken persoonsgegevens voortvloeiend uit het beeldmateriaal om [de corona collectie] onder de aandacht te brengen, ook via (media)partners.
 • Om te voldoen aan de wet.
 • Communicatie: om te informeren over het verdere verloop van de actie. Voor andersoortige communicatie zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief zal apart toestemming worden gevraagd. 

Op welke grond gebruiken we persoonsgegevens?

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons voor de hiervoor genoemde doeleinden gelden de volgende rechtsgronden:

 • Wij verwerken jouw gegevens op grond van de door jou gegeven toestemming.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Het verstrekte beeldmateriaal en de bijbehorende beschrijving(en) worden vanwege onze taak als archief bewaard voor onbepaalde tijd.

Worden je gegevens gedeeld met andere partijen?

De ingevulde gegevens in het deelnameformulier worden niet gedeeld met andere partijen. Voor het uitvoeren van onze diensten schakelen we derden in. Zo werken wij samen met Vimeo als videospeler.  

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

Jouw rechten

Jij hebt een aantal rechten. Dit zijn ze:

 • Recht op informatie en inzage: je kan ons vragen welke gegevens we van jou hebben en gebruiken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom.
 • Recht op rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Recht op vergetelheid: je kan ons verzoeken om de gegevens die wij van jou hebben en gebruiken te verwijderen. In de meeste gevallen zullen we aan dit verzoek voldoen, het kan zijn dat we de gegevens voor andere doeleinden (bijvoorbeeld administratie of onze wettelijke taak/taken) nog moeten verwerken.
 • Recht op beperking: heb je het idee dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je ons ook vragen te stoppen met het gebruik van je gegevens totdat we een en ander goed hebben uitgezocht.
 • Recht op bezwaar (verzet): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van je gegevens. Wij kijken dan of we dat kunnen stoppen of je gegevens kunnen wissen. Gaat het om gebruik voor marketing? Dan zullen we de verwerking zo spoedig mogelijk staken.
 • Recht op overdraagbaarheid: Je kan ons verzoeken de gegevens die wij namens jou verwerken te laten overdragen.

Daarnaast kun je ook:

 • Altijd je toestemming intrekken.
 • Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat wij niet handelen volgens de regels? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP.

Beveiliging van je gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de regels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt. Wij doen ons uiterste best om ons te verweren tegen de activiteiten van 'hackers'. Wij kunnen dit echter door de voortschrijdende technieken niet garanderen.

Vragen?

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan jou geeft, neem dan contact op met onze Functionaris Persoonsgegevens. Deze is te bereiken is via onderstaande gegevens:

E-mailadres

privacy@beeldengeluid.nl

Correspondentieadres

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
t.a.v. privacy officer
Media Parkboulevard 1
1217 WE Hilversum

Let op: wanneer je jonger bent dan 16 jaar en je wilt over een van de bovenstaande zaken contact met ons opnemen, dan moet dat verzoek gedaan worden door jouw wettelijke vertegenwoordigers (je ouders of je voogd).