Je bevindt je hier:

KVAN dagen: Op weg naar een Nederlandse Erfgoedthesaurus met Linked Open Data

Vandaag lichten experts van Beeld en Geluid, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Vrije Universiteit Amsterdam tijdens de KVAN-dagen initiatieven toe die bijdragen aan het ontstaan van de Nederlandse Erfgoedthesaurus. De presentatie en toelichting vind je hieronder.

Steeds meer collectiebeheerders zijn bezig om de mogelijkheden voor eindgebruikers van Linked Open Data te onderzoeken en in praktijk te brengen. Door het toevoegen van externe informatie aan de eigen collectie (contextualisering) en het verbinden van de eigen collectie aan externe informatiebronnen wordt de collectie onderdeel van een groter geheel en ontstaat er een dynamische relatie van de inhoud van de eigen collectie met de buitenwereld. De thesauri van erfgoedinstellingen zijn bij uitstek geschikt om externe bronnen te verbinden. RCE, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Naturalis sloten een convenant om een erfgoedthesaurus voor het Nederlandse erfgoeddomein te ontwikkelen. Hiermee leggen zij de basis van een netwerk van thesauri, zodat instellingen en externe kennisnetwerken rijke verbindingen kunnen realiseren. Als onderdeel van dit proces ontwikkelen zij een gemeenschappelijke set tools die vrijelijk aan de Nederlandse erfgoedsector ter beschikking zullen worden gesteld. De presentatie toont de meerwaarde van Linked Open Data voor de erfgoedsector en plaatst de Nederlandse Erfgoedthesaurus in de context van de infrastructuur voor het erfgoeddomein. Verder zal de “Linked Open Data demonstrator” worden gepresenteerd, zoals deze door Beeld en Geluid en de RCE is gerealiseerd. 

Bekijk de presentatie ook op de Slideshare website.