You are here:

Mediawijsheid bij Beeld en Geluid

Media spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. We kunnen haast niet meer zonder en onze communicatie is ingrijpend veranderd. Dit raakt alle lagen van de bevolking, in alle fases van het leven. De term Mediawijsheid staat voor de verzameling competenties die men nodig heeft om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. Binnen Mediawijzer.net is Beeld en Geluid het nationaal clubhuis mediawijsheid.

De impact van media is zo groot dat in 2008 het landelijk expertisecentrum Mediawijzer.net is opgericht op initiatief van OCW. Mediawijzer.net heeft tot doel om de mediawijsheid van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar te bevorderen. Mediawijzer.net heeft een mediawijsheid- competentiemodel ontwikkeld waarin 10 concrete en bruikbare competenties benoemd worden die nagestreeft kunnen worden door iedereen in het mediawijsheidsveld:

Begrip

  1. Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving

  2. Begrijpen hoe media gemaakt worden

  3. Zien hoe media de werkelijkheid kleuren

Gebruik

  1. Apparaten, software en toepassingen gebruiken

  2. Oriënteren binnen mediaomgevingen

Communicatie

  1. Informatie vinden en verwerken

  2. Content creëren

  3. Participeren in sociale netwerken

Strategie

  1. Reflecteren op het eigen mediagebruik

  2. Doelen realiseren met media

Beeld en Geluid: Nationaal clubhuis mediawijsheid

Mediawijzer.net wordt aangestuurd door vijf organisaties uit het netwerk. Dit zijn ECP, NTR, Kennisnet, de Koninklijke Bibliotheek en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid als penvoerder sinds 2015. Als expertisecentrum richt Mediawijzer.net zich op de netwerkpartners en mediawijsheid professionals. Binnen Mediawijzer.net is Beeld en Geluid het nationaal clubhuis mediawijsheid. Als zodanig is het dé plek waar de aangesloten organisaties elkaar treffen op evenementen, expertmeetings en bijeenkomsten die in het teken staan van verbinden, versterken en inspireren.
 

Educatieve aanbod

Speciaal voor het onderwijs en voor partners in het mediawijsheidsveld ontwikkelt Beeld en Geluid educatieve, crossmediale programma’s, diensten en producten waarbij de bevordering van mediawijsheid onder jeugd, jongeren én volwassenen centraal staat. Hierbij vindt altijd toetsing plaats aan het bovengenoemde mediawijsheidcompetentiemodel.

Bekijk aanbod voor het onderwijs
MediaMasters

MediaMasters

De MediaMasters Club geeft het gehele schooljaar toegang tot MediaMissies en opdrachten. De Club gaat iedere twee maanden op een laagdrempelige manier in op een nieuw actueel thema rondom media en mediawijsheid.

Jaarlijks vindt ook de MediaMasters Game plaats, een gratis, crossmediaal spel voor in de klas en thuis. Spelenderwijs maken leerlingen hier kennis met de kansen en de gevaren van media. De Game wordt gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid.

Ga naar MediaMasters

Speelomgeving

De speelomgeving van kinderen verandert snel. Eén van de opvallendste ontwikkelingen is de komst van speelgoed met een connectie met internet: het Internet of Toys. Over Connected Toys en de daaraan verbonden risico’s is veel te weinig bekend. Daarom liet Mediawijzer.net in 2016 onderzoek doen naar het opkomende fenomeen met een checklist voor ouders en het rapport ‘Internet of Toys: Een Nieuw Speelveld’ als resultaat.

Bekijk de checklist met tien aandachtspunten op het gebied van veiligheid en speelbaarheid.

Bekijk het onderzoeksrapport

Onderzoek naar het mediagebruik van Nederlandse kinderen tussen de 0-8 jaar

Het rapport “Iene Miene Media″ wordt ieder jaar gepresenteerd bij de start van de Media Ukkie Dagen, een jaarlijkse campagne van Mediawijzer.net die zich richt zich op de mediaopvoeding van peuters en kleuters.

Download hier de rapporten van Iene Miene Media.

Competentiemodel

Als je niet goed weet waar mediawijsheid precies voor staat, hoe kun je er dan onderzoek naar doen, lesmateriaal voor ontwikkelen, laat staan het meten? Om deze vragen te beantwoorden heeft Mediawijzer.net het Mediawijsheid Competentiemodel ontwikkeld op basis van 10 competenties.

 

Lees meer op Mediawijzer.net

Meer over Mediawijsheid

Wil je weten in wat voor soort (inter)nationale projecten Beeld en Geluid samenwerkt op het gebied van mediawijsheid, welke experts hierbij betrokken zijn en welke blogs er worden geschreven over mediawijsheid?