Projecten

Bij Beeld en Geluid willen we onze collectie beschikbaar maken voor iedereen. Daarom werken we samen in (inter)nationale projecten om nieuwe en innovatieve manieren te vinden en uit te proberen om dat te doen. Hier vind je een lijst met projecten waar we aan werken of aan gewerkt hebben.

Het geluid van Nederland

Geluid van Nederland maakt het geluidenarchief van Beeld en Geluid online toegankelijk en vraagt het publiek eigen geluiden toe te voegen.

DigiBIC

Doel van DigiBIC is het consolideren van de resultaten uit eerdere FP6 en FP7 projecten voor midden- en klein bedrijf in de creatieve sector.

Agora

Agora ontwikkelt een sociaal platform waarin connecties tussen museumobjecten worden gemaakt op basis van historische gebeurtenissen.

PoliMedia

In Polimedia werd onderzocht het potentieel van cross-mediale toepassingen voor onderzoek in de humane wetenschappen.

CoSyne

Cosyne logo

In het project CoSyne staat het automatisch vertalen en synchroniseren van wikipagina’s centraal.

CineXPRES

CineXPRES doet onderzoek en ontwikkelt nieuwe technologieën, methoden en expertsystemen voor het automatiseren van digitale preservering en restauratie van filmarchivering op de lange termijn.

Contextdatabase

Het project richt zich op de ontwikkeling van technologie om uiteenlopende (tekstuele) bronnen die verwijzen naar en gerelateerd zijn aan de Beeld en Geluid collectie met elkaar te verbinden.

Persistent Identifiers

Binnen CATCHPlus wordt een dienst ontwikkeld waarmee digitale objecten voorzien worden van Persistent Identifiers (PID).

CATCHplus

Het belangrijkste doel van CATCHPlus vormde het verzilveren van onderzoeksresultaten uit CATCH tot bruikbare tools en diensten voor de hele Nederlandse erfgoedsector.