Projecten

Bij Beeld en Geluid willen we onze collectie beschikbaar maken voor iedereen. Daarom werken we samen in (inter)nationale projecten om nieuwe en innovatieve manieren te vinden en uit te proberen om dat te doen. Hier vind je een lijst met projecten waar we aan werken of aan gewerkt hebben.

Agora

Agora ontwikkelt een sociaal platform waarin connecties tussen museumobjecten worden gemaakt op basis van historische gebeurtenissen.

PoliMedia

In Polimedia werd onderzocht het potentieel van cross-mediale toepassingen voor onderzoek in de humane wetenschappen.

CoSyne

Cosyne logo

In het project CoSyne staat het automatisch vertalen en synchroniseren van wikipagina’s centraal.

CineXPRES

CineXPRES doet onderzoek en ontwikkelt nieuwe technologieën, methoden en expertsystemen voor het automatiseren van digitale preservering en restauratie van filmarchivering op de lange termijn.

ECLAP

Binnen het ECLAP project wordt een portal ontwikkeld waarmee uitvoerende kunsten-collecties centraal toegankelijk worden gemaakt.

Persistent Identifiers

Binnen CATCHPlus wordt een dienst ontwikkeld waarmee digitale objecten voorzien worden van Persistent Identifiers (PID).

CATCHplus

Het belangrijkste doel van CATCHPlus vormde het verzilveren van onderzoeksresultaten uit CATCH tot bruikbare tools en diensten voor de hele Nederlandse erfgoedsector.

PrestoPRIME

PrestoPRIME onderzocht en ontwikkelde praktische oplossingen voor het langdurig bewaren van digitale media-objecten, programma's en collecties, en zocht naar manieren om de toegang te vergroten door de media-archieven te integreren met Euro...

Verteld Verleden

Het project Verteld Verleden beoogt oral history collecties via een gezamenlijke portal beschikbaar te maken voor onderzoekers en het algemeen publiek.