Je bevindt je hier:

Beeld & Geluid en gemeente Hilversum intensiveren samenwerking

Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid en de gemeente Hilversum gaan de komende drie jaar intensiever samenwerken. Daartoe hebben waarnemend algemeen directeur Tom De Smet van Beeld & Geluid en wethouder Wimar Jaeger van Media en Cultuur gisteren een intentieovereenkomst ondertekend.

Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid en de gemeente Hilversum gaan de komende drie jaar intensiever samenwerken. Daartoe hebben waarnemend algemeen directeur Tom De Smet van Beeld & Geluid en wethouder Wimar Jaeger van Media en Cultuur gisteren een intentieovereenkomst ondertekend.

In de overeenkomst is een aantal belangrijke doelstellingen vastgelegd. Waaronder het versterken van de positie van de mediastad; verdere investering in de landelijke zichtbaarheid van de mediacultuur; stimulering van regionale innovatie en talentontwikkeling; profilering van het journalistieke nieuwskarakter van Hilversum en tevens aanvullende investering in de groei van Dutch Media Week als (inter)nationaal evenement.

Beeld & Geluid is het clubhuis van de mediawijsheid. De gemeente Hilversum wil graag dat de volgende generatie kinderen uit Gooi- en Vechtstreek op mediagebied de wijste van de wereld zijn. - Wimar Jaeger

Daarnaast stimuleren en ondersteunen de gemeente en Beeld & Geluid de organisatie van programma’s en activiteiten waarmee talent wordt aangetrokken. Start-ups en jonge bedrijven moeten makkelijker hun weg kunnen vinden naar Hilversum, het Media Park en Beeld & Geluid.

Als instituut voor mediacultuur trekt Beeld & Geluid graag samen met de gemeente Hilversum op, om de rijke mediageschiedenis maar ook actuele media-ontwikkelingen onder de aandacht te brengen bij een brede lokale én regionale doelgroep. - Tom De Smet

Het al bestaande netwerk van instellingen en bedrijven binnen de creatieve industrie wordt versterkt. In dit verband ambiëren Beeld & Geluid en gemeente Hilversum een landelijke voortrekkersrol. Bijzondere aandacht wordt verder gegeven aan het profileren van het journalistieke-nieuwskarakter dat past bij Hilversum Mediastad. Om dat te bereiken organiseren beide partijen gezamenlijke relevante evenementen, prijzen en inhoudelijke programma’s. Zo zal samen met andere partners jaarlijks het Festival van de persvrijheid worden georganiseerd en vinden in Hilversum een aantal andere activiteiten speciaal voor mediaprofessionals en geïnteresseerden plaats.