Je bevindt je hier:

Beeld & Geluid verwelkomt eerste kunstenaar Artistic Research in Residence

Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid introduceert vol trots de eerste kunstenaar van het nieuwe, in september gestarte Artistic Research in Residence (ARAR) programma. Er is een lange traditie om de archieven open te stellen voor samenwerkingen met onderzoekers. In het nieuwe ARAR-programma wordt voor het eerst toegang gegeven tot de uitgebreide collectie speciaal gericht op kunst-onderzoek.

- English below -

Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid introduceert vol trots de eerste kunstenaar van het nieuwe, in september gestarte Artistic Research in Residence (ARAR) programma. Er is een lange traditie om de archieven open te stellen voor samenwerkingen met onderzoekers. In het nieuwe ARAR-programma wordt voor het eerst toegang gegeven tot de uitgebreide collectie speciaal gericht op kunst-onderzoek.

- English below -

Deze samenwerking is bedoeld om kunstenaars de gelegenheid te bieden om zich grondig bezig te houden met de bewegende beeld- en geluidscollecties van Beeld & Geluid. Het onderzoek vormt de basis voor een nieuw kunstwerk dat performance, installatie, publicatie, audiovisuele werken en meer kan omvatten.

De eerste kunstenaar in deze Residency is Rizki Lazuardi, een Indonesische visual artist en curator, die intensief met bewegend beeld en expanded cinema werkt. Centraal in zijn werk staat het ontdekken van onderwerpen rondom unieke, onbekende informatie. Het oeuvre van de kunstenaar bootst vaak institutionele praktijken na, waarbij hij veel gebruik maakt visueel archiefmateriaal en gevonden beelden.

Lazuardi: “Het werken met archieven heeft me altijd gefascineerd, vooral de rol van de instituten waar de archieven zijn ondergebracht. Het ARAR-programma van Beeld & Geluid biedt me de mogelijkheid om te werken met bijzonder audiovisueel archiefmateriaal. Tegelijkertijd stelt het me in staat de manier waarop instituties informatie verwerken tot een canon, te begrijpen, ermee te spelen en zelfs te evenaren.  

Lazuardi’s werk bij Beeld & Geluid vindt aansluiting bij het thema van het Inward Outward symposium op 24 en 25 januari 2020 bij Beeld & Geluid in Hilversum. Tijdens deze dagen worden komen kwesties rondom kolonialiteit, identiteit en ras aan de orde, in het bijzonder met betrekking tot gearchiveerde geluids- en bewegende beeldbestanden.

Lazuardi zal voor drie maanden verbonden zijn aan het Instituut voor Beeld & Geluid, waarbij hij in Nederland materiaal uit de collectie doorzoekt en verder onderzoek zal verrichten in Indonesië. Het resultaat van zijn werk wordt gepresenteerd tijdens Inward Outward. Het symposium is een samenwerking tussen Beeld & Geluid en het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde. Meer informatie over het symposium (in het Engels) vind je via: www.beeldengeluid.nl/inwardoutward

 

Announcing Rizki Lazuardi - Sound & Vision’s first Artistic Researcher in Residence 

The Netherlands Institute for Sound & Vision (Sound & Vision) is proud to announce the Artistic Research in Residence programme and its first artist. Continuing Sound & Vision’s long tradition of opening its archives to residencies with researchers and scholars, this new programme follows by giving access to its vast collection, but for the first time as an artist-research residency. This residency seeks to create a space for an artist to critically engage with Sound & Vision’s moving image and sound collections, translating their research into a new artwork which could span performance, installation, publication, audiovisual works and more. 

The first artist invited is Rizki Lazuardi, an Indonesian visual artist and curator who works extensively with moving image and expanded cinema. Central to his artistic practice is an exploration of subjects that circle around obscure information. The artist’s body of work often mimics institutional practices and heavily employs archival visual materials and found footage.

In Lazuardi’s own words: “Working with archives always fascinates me. But what intrigues me the most is the role of institutions where archives are kept. The Artistic Research in Residence programme with Sound & Vision not only gives me the opportunity to work with obscure AV archival materials, an approach already key to my work, but also allows me to understand, play with, or even emulate, the institutionalised approaches of canonising information.”

Lazuardi’s residency work will tie into the themes of the upcoming symposium Inward Outward, which seeks to critically engage with questions of coloniality, identity and race, specifically in relation to sound and moving image archives. His work will be shaped over the course of three months, as he uncovers materials on site within the Sound & Vision collection in the Netherlands and conducts further research in Indonesia. 

Rizki Lazuardi’s work will be presented during the Inward Outward Symposium on January 24 and 25, 2020. The symposium is a collaboration between Sound & Vision and the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies. More information about the symposium can be found at www.beeldengeluid.nl/inwardoutward