Je bevindt je hier:

NCDD gaat op in het Netwerk Digitaal Erfgoed

Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid en het Netwerk Digitaal Erfgoed bundelen de krachten. Vanaf 1 maart 2018 concentreren alle activiteiten op het gebied van digitale duurzaamheid in Nederland zich in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Hiermee ontstaat een eenduidig, landelijk samenwerkingsplatform voor instellingen en krijgen de activiteiten om de maatschappelijke waarde van cultureel erfgoed te vergroten nog meer slagkracht.

Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid en het Netwerk Digitaal Erfgoed bundelen de krachten. Vanaf 1 maart 2018 concentreren alle activiteiten op het gebied van digitale duurzaamheid in Nederland zich in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Hiermee ontstaat een eenduidig, landelijk samenwerkingsplatform voor instellingen en krijgen de activiteiten om de maatschappelijke waarde van cultureel erfgoed te vergroten nog meer slagkracht.

Digitale technologie biedt de kans om de maatschappelijke waarde van cultureel erfgoed te vergroten. Om dat te realiseren zijn nieuwe samenwerkingsvormen binnen de erfgoedsector noodzakelijk. Vanuit dit perspectief hebben de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid en het Netwerk Digitaal Erfgoed besloten om de krachten voortaan te bundelen.

Digitale duurzaamheid centraal

Sinds 2008 werken het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, DANS en de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid met vele andere erfgoedinstellingen samen in de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD). Het doel is altijd geweest om sectoroverstijgend kennis en voorzieningen te delen die onze digitale collecties duurzaam toegankelijk houden. Op dit gebied is in de afgelopen jaren met vereende krachten veel bereikt.

Sinds 2015 neemt de NCDD deel in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Dit is een nationaal, sectoroverstijgend samenwerkingsverband van erfgoedinstellingen dat zich richt op de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Als onderdeel van het Netwerk voert de NCDD projecten uit in het werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar en zorgt daarnaast voor kennisdeling en netwerkvorming.

Krachten bundelen, gebruiker centraal

10 jaar NCDD heeft mooie, bruikbare resultaten opgeleverd en een waardevolle, groeiende community bestaande uit vele mensen en organisaties. Alle kennis, voorzieningen en samenwerkingen die in de afgelopen jaren in NCDD-verband zijn opgebouwd, worden zorgvuldig geborgd en voortgezet in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Daarmee benutten we tevens de schaalgrootte van het Netwerk Digitaal Erfgoed: de ontwikkelingen in digitale duurzaamheid vinden daar plaats in samenhang met het verbeteren van de bruikbaarheid en zichtbaarheid van digitaal erfgoed. Hiervan profiteren uiteindelijk ook de eindgebruikers van het erfgoed.

Samenwerkingsplatform

Vanaf 1 maart is de nieuwe website netwerkdigitaalerfgoed.nl online. Daarop vindt u alle kennis, voorzieningen, nieuws en activiteiten die voorheen op de NCDD-website stonden. Daarnaast kunt u er terecht voor informatie en samenwerking met betrekking tot de andere thema’s van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Over de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) is in 2008 opgericht door een groep organisaties uit de publieke sector die de zorg voor verzamelingen van digitale data tot hun kerntaak rekenen. Het doel van de Coalitie is om door een sectoroverstijgende samenwerking met andere instellingen een organisatorische en technische infrastructuur tot stand te brengen die waarborgt dat digitale bestanden ook op de lange termijn bruikbaar blijven.

Over het Netwerk Digitaal Erfgoed

Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. Binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed ontwikkelt de erfgoedsector gezamenlijk een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed.