Je bevindt je hier:

Bezoek Canon van Nederland tijdens Cultuur in Beeld

In 2017 gaan enkele tientallen musea samen de verhalen van de Canon van Nederland vertellen – compleet, gelaagd, vanuit tal van perspectieven en aan een groter publiek dan elk museum apart zou kunnen. Zij maken daarvoor gebruik van objecten en presentaties in hun vaste opstellingen, en van de Digitale Collectie Nederland. Beeld & Geluid neemt deel in het project als canonmuseum en coordineert het digitale component Mijncanon. 

MUSEA VERTELLEN SAMEN ONZE GESCHIEDENIS

Een canon is een succesvolle vorm gebleken om historische verhalen in te verpakken. Sinds het verschijnen van de officiële Canon van Nederland is een groot aantal canons verschenen. De canon leeft bij het publiek, bij producenten en instellingen, en niet in de laatste plaats bij het onderwijs. Vanaf 2017 brengen tientallen musea de geschiedenis dichtbij het publiek in een netwerk dat zich uitspreidt over Nederland door verhalen van de Canon van Nederland te verbinden aan een selectie van tastbare objecten in hun vaste presentaties: het netwerk van Canonmusea. Zo zal Beeld & Geluid bijvoorbeeld context geven aan een van de 50 canon 'vensters', de Televisie

FYSIEKE EN DIGITALE ZICHTBAARHEID VERSTERKEN ELKAAR

De presentaties in de Canonmusea worden verbonden met de website entoen.nu, de digitale motor van de Canon van Nederland. Deze heeft, met een bereik van 1,3 miljoen bezoeken per jaar, een groot bereik in het onderwijs en onder een breed publiek. Entoen.nu wordt uitgebreid met een module die bezoekers prikkelt om een eigen versie van de canon te maken (Mijncanon), en die te delen met vrienden en bekenden. Mijncanon zal worden gekoppeld aan de Digitale Collectie Nederland, waardoor toegang tot Nederlandse digitale erfgoedcollecties vanuit verschillende domeinen toegankelijk wordt gemaakt. 

BEZOEK ONZE STAND TIJDENS CULTUUR IN BEELD 

Tijdens de OCW conferentie Cultuur in Beeld, die dit jaar op 7 december plaatsvind in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam, kunt u onze stand bezoeken voor meer informatie. U kunt ons vinden bij de CultSpace van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). NDE is een samenwerkingsverband dat zich richt op de vergroting van de maatschappelijke waarde van digitaal erfgoed. Om dat te bereiken worden collecties van archieven, bibliotheken, musea en andere instellingen beterhoudbaar, bruikbaar en zichtbaar gemaakt.  

EEN GEZAMENLIJK DOEL 

Het Nederlands Openluchtmuseum coördineert het netwerk van Canonmusea, en het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid is projectleider voor de digitale component Mijncanon en de technische koppeling met digitalecollectie.nl. Op dit moment zijn daarnaast het Hunebedcentrum, Museum Het Prinsenhof, Museum Catharijneconvent, het Nationaal Museum van Wereldculturen, het Rijksmuseum van Oudheden, het Rijksmuseum en het Allard Piersonmuseum betrokken bij de ontwikkeling. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds vanuit de regeling Bijdrage Samenwerking Musea, door een bijdrage van het Netwerk Digitaal Erfgoed, en door het kfHein Fonds.

CONTACT

  • Mijncanon: Lizzy Komen, Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, lkomen@beeldengeluid.nl
  • Digitale Collectie Nederland: Dimitra Atsidis, Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, datsidis@beeldengeluid.nl