Je bevindt je hier:

Onderzoek

Beeld en Geluid is een toonaangevend kennisinstituut op het gebied van mediacultuur en AV-archivering. We initiëren onderzoek dat media-erfgoed open en doorzoekbaar maakt. We volgen relevante innovaties in media-archivering, nemen deel in onderzoeksprojecten en experimenteren met nieuwe technologie. We werken samen met wetenschappers en erfgoedprofessionals. Kennis en ervaring delen we in nationale en internationale netwerken.

Vrouw spreekt voor groep mensen in een zaal

Uitgelicht

Uit al het onderzoek dat we doen komen natuurlijk ook (tussentijdse) resultaten. Lees hier de ervaringen van onze collega's in een blog of ontdek een van de vele projecten waar we aan werken. 

Filmtafel waarop film gerepareerd wordt.

Kennisthema's

Onze kennis over mediacultuur en av-archivering is opgedeeld in een aantal thema’s: Digitalisering, Digitale Preservering, Metadata, Toegang en Gebruikers, Collectie, Mediawijsheid. Ontdek wat de thema's inhouden en wat we ermee doen.

Bekijk de kennisthema's
Infographic van een netwerk

Netwerk Digitaal Erfgoed en AVA_Net

Beeld en Geluid is het knooppunt voor de AV- en mediasector binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed. Vanuit die rol willen wij een actieve bijdrage leveren aan de duurzaamheid en toegankelijkheid van digitale erfgoedcollecties, in het bijzonder van de audiovisuele content. Hiertoe zijn we penvoerder van AVA_Net. Dit is een netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland. Het netwerk versterkt de positie van het audiovisuele erfgoed en biedt een (kennis)platform.

Bekijk ook het overzicht van (inter)nationale AV-netwerken en ontdek meer.

Overzicht
Foto van voorkant Trendmonitor onderzoek 2020

Trendmonitor Audiovisuele Collecties

In 2016 is Beeld en Geluid gestart met de TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland, een terugkerend onderzoek binnen de AV en media sector naar de trends en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en conservering, beleidsprioriteiten, kennisbehoeften, beschikbare voorzieningen, budgetten, uitdagingen en knelpunten. De uitkomsten van het TrendMonitor-onderzoek geven richting aan de activiteiten van Beeld en Geluid en van AVA_Net, het kennisnetwerk van audiovisuele collectiehouders in Nederland. Daarnaast dienen ze ook als staalkaart en graadmeter voor de gezondheid en beschikbaarheid van de geluiden en bewegende beelden die ons nationale geheugen vormen. Voor de lange termijn is de TrendMonitor een essentieel onderdeel voor de invulling van Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de positie van de audiovisuele collecties daarbinnen. 

Het laatste Trendmonitor onderzoek dateert uit 2020. Klik op de button en bekijk de verschillende onderzoeken door de jaren heen.

Trendmonitor

Activiteiten

Bezoek de online platformen en evenementen als je meer wil weten over onderzoek en erfgoed bij Beeld en Geluid. Ook kun je ons volgen op Twitter (@BenGlabs) om op te hoogte te blijven van onze projecten en evenementen.

Volg ons op Twitter
Mensen staan om een laptop heen

Meld je aan voor de Nieuwsbrief Onderzoek

Blijf op de hoogte van alle bijeenkomsten en activiteiten die we doen om onze collecties toegankelijk te maken voor onderzoek.

Nieuwsbrief