Je bevindt je hier:

Het AV domein binnen NDE: hoe beginnen we ermee?

Foto: Sebastiaan ter Burg (CC By 2.0)

Veel belangstelling was er voor de drukbezochte sessie over het AV domein binnen NDE. In deze sessie behandelen Maarten Brinkerink en Dimitra Atsidis de aansluiting van het audiovisuele domein op het Netwerk Digitaal Erfgoed, waarbij Beeld & Geluid als AV knooppunt fungeert. Maar wat is NDE eigenlijk? Aan de hand van een animatie werd dat duidelijk voor de deelnemers.

Naast NDE introduceerde Maarten Digitale Collectie, dat binnen NDE al het Nederlandse digitale erfgoed online samenbrengt (aggregeert). Het aandeel audiovisuele content in Digitale Collectie is momenteel echter zeer laag (0,2% van het geheel), dat kan dus beter. Om te begrijpen wat de meerwaarde eigenlijk is voor instellingen om hun audiovisuele collecties aan te bieden voor aggregatie, toonde Maarten verschillende voorbeelden en ervaringen met aggregatie van digitale erfgoedcollecties, zoals Europeana, Joconde Lab en verschillende toepassingen voor Open Cultuur Data. Wat bij al deze ervaringen met aggregatie erg waardevol is gebleken, is o.a. de collectie- en domeinoverstijgende toegang tot digitale erfgoedcollecties, het betekenisvol verbinden van deze collecties om zo goed bij de gebruiker aan te sluiten en deze collecties weer te hergebruiken in nieuwe contexten die nieuwe toepassingen mogelijk maken.

Foto: Sebastiaan ter Burg (CC By 2.0)

Tot nu toe konden de deelnemers nog achterover leunen, bij het tweede gedeelte van de sessie echter niet meer. Dimitra stelde de deelnemers aan de hand van een checklist een aantal vragen om te bepalen welke stappen de deelnemers nog moeten doorlopen om hun audiovisuele collecties voor aggregatie in NDE aan te bieden. Uitgangspunt voor de checklist was o.a. DE BASIS van DEN, met name de onderdelen voor vindbaarheid en beschrijving. De checklist was verdeeld in verschillende onderwerpen, zoals online beschikbaarheid, auteursrechten en uitwisseling. De deelnemers werden vervolgens aangemoedigd om via post-its deze stellingen te onderschrijven of juist niet, om zo de positie van de verschillende instellingen die vertegenwoordigd waren rond deze onderwerpen te visualiseren.

Timelapse van de sessie. Video: Maarten Brinkerink

Deze oefening met een checklist werd gedaan om een eerste idee te krijgen waar instellingen staan met hun digitale audiovisuele collecties voor aggregatie naar het AV knooppunt en NDE. Helaas konden niet alle onderwerpen behandelt worden, maar de onderwerpen die wel aan bod kwamen gaven al veel stof tot nadenken en discussie. Aan de checklist deden deelnemers mee van regionale omroepen, (audiovisuele) archieven, wetenschappelijke instellingen en musea.

Een positieve uitkomst is dat de meerderheid van de deelnemers reeds enige gedigitaliseerde audiovisuele collecties heeft die online beschikbaar en te bekijken zijn, zonder dat een inlog daarbij in de weg staat. Ook zegt de meerderheid in ieder geval hergebruik van de metadata buiten de context van de eigen instelling toe te staan, en een vermelding van de auteursrechten op te nemen in de data. Alle deelnemers gaven aan dat het mogelijk is om export te maken van hun audiovisuele collecties ten behoeve van uitwisseling, bijvoorbeeld voor NDE, in uiteenlopende formaten. Deze eerste verkenning geeft aan dat er binnen AVA_net een goede basis is voor aggregatie. Als vervolgstap zouden we dit beeld vanuit Beeld & Geluid willen bevestigen in de vorm van een serieuze enquête, zodat we de vertegenwoordiging van AV in NDE/Digitale Collectie daadwerkelijk kunnen gaan verbeteren!

Meer informatie

  • Bekijk Maartens slides op SlideShare

  • Kijk hier voor meer over het AVA_Net Symposium 2016: Bouwen aan een toekomstbestendig AV-archief.