You are here:

Ferre de Ridder

Ferre de Ridder werkt binnen het team Digitalisering van afdeling Vereeuwigen. In 2018 begon hij als trainee en richtte hij zich op het digitaliseren van audio en film. Hij studeerde in 2016 af met een opdracht voor afdeling Toegang.