Je bevindt je hier:

Gebruikers

Doelgroepen en eindgebruikers, plus een waaier van beproefde en nieuwe vormen om content beschikbaar te maken, stellen specifieke eisen aan de manier waarop instellingen zoals Beeld en Geluid omgaan met de archivering en beschikbaarstelling van hun collecties, en vooral ook aan hoe het media-culturele perspectief rond collecties wordt gepresenteerd. Het is daarom belangrijk inzicht te hebben in wie die eindgebruikers zijn, wat ze precies willen en hoe zich dat vertaalt naar archivering, beschikbaarstelling, presentatie en het omgaan met auteursrechten.

      Foto: Sebastiaan ter Burg, CC-BY-2.0

Audiovisuele archieven organiseren hun collecties van oudsher op gedecontextualiseerde wijze, d.w.z. dat ze zich bij het selecteren, bewaren en beschrijven vooral laten leiden door de wensen van hun gebruikers. In het analoge tijdperk waren de wensen en behoeften van deze gebruikers gevoeglijk bekend, ook al omdat ze zelf naar het archief kwamen. maar gebruikersgroepen, hun wensen en noden veranderen mee met technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien zorgen verschuivingen in het medialandschap en de informatiemaatschappij voor een minder strikte afbakening tussen gebruikers. We zien een sterke differentiatie binnen gebruikersgroepen (niches) en een gewijzigd perspectief op toegang tot audiovisuele content. Collecties die online staan zullen meer en vooral andere gebruikers trekken, met nieuwe verwachtingspatronen en nieuwe vaardigheden. Het traditionele model van eindgebruikers die naar een centrale portal toekomen, verschuift naar een meer-dimensionaal model waarbij je collecties ook naar gebruikers toe moeten brengen. Gebruikers bevinden zich al ergens ‘op het web’ en willen op hun wenken bediend worden: content en gewenste gebruiksfaciliteiten zijn ter plekke geïntegreerd. Maar dan moet je ze wel weten te vinden. Praktisch; in social media applicaties, op diverse mobiele platforms, in multimediale onderzoeksomgevingen, in educatieve tools en via programmeerbare interfaces en API's. Maar ook figuurlijk weten ‘te vinden’ in museale presentaties op de juiste toon. Gedegen kennis over de gebruiker en de media-culturele context waarin hij zich beweegt is hierbij onmisbaar.

Auteursrechten spelen een grote rol bij het openstellen van collecties.

Verzamelen van kennis en expertise rond auteursrechten, open beschikbaarstelling en hergebruik door derden is daarom essentieel binnen dit gebied.

Meer weten over gebruikers

Wil je weten in wat voor soort (inter)nationale projecten Beeld en Geluid samenwerkt op het gebied van gebruikers, welke experts hierbij betrokken zijn en welke blogs er worden geschreven over gebruikers?