Je bevindt je hier:

Europeana Translate

Dit project beoogt verbindingen tot stand te brengen tussen Europeana en Automated Translation Digital Service Infrastructures (DSI's), met als doel de bruikbaarheid van erfgoedbronnen te verbeteren door de metadata van meer dan 25 miljoen op Europeana beschikbare records te vertalen.

Dit project beoogt verbindingen tot stand te brengen tussen Europeana en Automated Translation Digital Service Infrastructures (DSI's), met als doel de bruikbaarheid van erfgoedbronnen te verbeteren door de metadata van meer dan 25 miljoen op Europeana beschikbare records te vertalen.

Beeld van hardware van een computer

Europeana Translate project: eindresultaten en uitkomsten

Het Europeana Translate project is ten einde en biedt erfgoedprofessionals een reeks inhoudelijke documenten, video's en presentaties. Al deze documenten en publicaties zijn beschikbaar op de Europeana Pro website.

Europeana Translate project

Momenteel vertonen de collecties op de Europeana-portaalsite een indrukwekkende taalkundige diversiteit. De meeste metadata zijn echter alleen beschikbaar in de oorspronkelijke taal, wat een belemmering vormt om de inhoud van het cultureel erfgoed te raadplegen en te gebruiken. 

Om deze uitdaging aan te gaan, zal Europeana Translate een link maken tussen Europeana DSI en Automated Translation DSI, met als doel de meertaligheid van het Europees digitaal cultureel erfgoed te bevorderen. Hiervoor zal het project een duurzame methode ontwikkelen en een set van ondersteunende tools die cultureel erfgoed bronnen afkomstig van Europeana zal leveren aan de ELRC-SHARE repository, een opslagplaats voor het documenteren, browsen en toegang krijgen tot taalgegevens die het geautomatiseerde vertaalplatform DSI voeden. Bovendien zal het project bestaande datasets op Europeana verrijken met meertalige metadata. Deze aanpak zal gebruik maken van Europeana API's en de MINT data aggregatiedienst van de Nationale Technische Universiteit van Athene, en zal voortbouwen op de bestaande geautomatiseerde vertaalmachines ontwikkeld door de projectpartner Pangeanic. 

Als resultaat zal het project de metadata van meer dan 25 miljoen op Europeana beschikbare records in het Engels vertalen en als verrijkingen terugsturen naar het Europeana Core Service platform. 

Daarnaast zullen 10 miljoen metadatarecords van Europeana worden toegevoegd aan de ELRC-SHARE-opslagplaats. De hulpbronnen zullen records omvatten met metagegevens in parallelle talen (d.w.z. dat alle gegevens in meer dan één taal zullen zijn) en, waar dat niet mogelijk is, eentalige records, die de 24 officiële talen van de EU bestrijken. Alle hulpmiddelen zullen beschikbaar zijn voor hergebruik, ter ondersteuning van de doelstelling van eTranslation-diensten om taalbarrières te slechten en Europese burgers en instellingen te helpen met hun meertalige behoeften.

De ondersteunende reeks hulpmiddelen zal onder een open licentie worden ontwikkeld om het gebruik ervan door instellingen voor cultureel erfgoed, dienstverleners en andere geïnteresseerde partijen mogelijk te maken. 

 

Dit project is een Automated Translation Generic Services project, en het wordt medegefinancierd door de Connecting Europe Facility van de Europese Unie.

Projectpartners

Nationale Technische Universiteit van Athene (coördinator), European Fashion Heritage Association, Stichting Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, Pangeanic SLP, Stichting Europeana, Michael Culture Association.