Je bevindt je hier:

Watching Videos like a Historian

Het doel van dit project is om leerkrachten te ondersteunen in het gebruik van audiovisuele middelen om mediawijsheid te bevorderen, zodat hun leerlingen opgroeien tot bewuste en kritische burgers.

Het doel van dit project is om leerkrachten te ondersteunen in het gebruik van audiovisuele middelen om mediawijsheid te bevorderen, zodat hun leerlingen opgroeien tot bewuste en kritische burgers.

Jongeren zitten rondom televisies

De manier waarop mensen media vinden en verwerken is de afgelopen tien jaar sterk veranderd. Het is voor iedereen gemakkelijker geworden om media te maken en te consumeren. Het is echter niet altijd duidelijk wie en waarom media gemaakt zijn en of ze geloofwaardig zijn. Tegelijkertijd is het vertrouwen in traditionele media en kennisinstellingen afgenomen. Binnen het project Watching Videos like an Historian komen deze onderwerpen aan bod. 

Het project beschouwt docenten, audiovisuele collectiehouders en studenten/burgers van de EU als primaire doelgroepen. Binnen dit project wordt een toolkit gecreëerd op basis van audiovisueel materiaal. Dit wordt aangeboden in combinatie met geschiedenislessen, die docenten kunnen toepassen om hun studenten mediawijs te maken. Het doel is om kritisch en bewust met media om te gaan. 

De student moet zich meer bewust worden van de standpunten, bewijzen en veranderende interpretaties in de media om manipulatie, verkeerde informatie, samenzweringstheorieën, misvattingen en stereotypen te vermijden. Deze gaan in tegen de basisprincipes van een diverse, inclusieve en rechtvaardige samenleving.

De rol van Beeld & Geluid binnen het project is het helpen definiëren van de functionele en didactische vereisten die nodig zijn voor de ontwikkeling en evaluatie van het project. Zoals het vormgeven van werkmethodes voor het onderwijzen van mediawijsheid, het optekenen van mogelijkheden en uitdagingen van het gebruik van audiovisuele collecties, en het verder ondersteunen van de groei van mediawijsheid onder jongeren en hun toegang tot deze collecties. Verder in het project zal Beeld & Geluid verschillende doelgroepen betrekken bij activiteiten op lokaal en Europees niveau. Gedurende het project zal Beeld & Geluid diverse workshops en webinars organiseren. Daarnaast wordt een praktische gids voor AV-collectiehouders vormgegeven en wordt een plan gemaakt voor de integratie en promotie van de Toolkit. 

Projectpartners: European Association of History Educators, Europeana Foundation, Centrum Cyfrowe, TV3, Webtic.