Je bevindt je hier:

Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid

‘Verbindend’, ‘vooruitstrevend’ en ‘veelkleurig’ zijn kernwaarden van Beeld & Geluid. Verankerd in ons DNA. We willen dan ook graag een diverse, inclusieve en gelijkwaardige plek zijn voor iedereen die in aanraking komt met Beeld & Geluid.

Theaterzaal 2 in Hilversum

Impressie van Theaterzaal 2, bij Beeld & Geluid in Hilversum

Deelname aan de programma’s Musea Bekennen Kleur en Samen Inclusief van de Vereniging voor Wetenschapsmusea en Science Centers en het brede publiek-maatschappelijke debat hebben het bewustzijn op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de organisatie vergroot.

We realiseren ons dat onze organisatie en ons publiek momenteel homogener zijn dan onze samenleving. Dat onze collectie, vaak nog impliciet, een blik biedt op alle mooie en lelijke aspecten van onze geschiedenis. Om daadwerkelijk verbindend, veelkleurig en vooruitstrevend te zijn hebben we dus een weg te gaan.

Daarom hebben we een Actieplan opgesteld. In Iedereen mee met B&G. Actieplan Diversiteit, Inclusie en gelijkwaardigheid is de visie van Beeld & Geluid te lezen aan de hand van vier P's (Personeel, Publiek, Programma, Partners) en twee C's (Collectie en Communicatie). Ook staan vind je hier alle actiepunten waar aan gewerkt gaat worden of waar we al mee bezig zijn.

Bekijk hier het Actieplan

 

Taalgebruik online catalogi Beeld & Geluid

Bij het raadplegen van ons online archief kunt u geconfronteerd worden met historisch materiaal dat kwetsend of verouderd taalgebruik bevat. Dit weerspiegelt de maatschappelijke normen en waarden van vroegere tijden en wordt niet onderschreven door onze organisatie. Wij zijn actief bezig met het bedenken van een oplossing om ervoor te zorgen dat ons archief respectvol en inclusief blijft voor iedereen. Mocht u materiaal tegenkomen dat u als ongepast of kwetsend ervaart, moedigen wij u aan dit te melden via taalgebruik@beeldengeluid.nl. Uw feedback is van groot belang voor ons en helpt ons om ons archief te verbeteren.

 

Werkgroep en contact

Beeld & Geluid heeft een werkgroep Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid die werkt aan de actiepunten uit het Actieplan. Je kunt contact opnemen met de werkgroep via DIG@beeldengeluid.nl.