You are here:

Missie en Visie

Beeld en Geluid is het instituut voor mediacultuur; een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek voor zowel particulieren als professionals.

Missie

Als beheerder van het Nederlands audiovisueel erfgoed houden wij de Nederlandse geschiedenis in beeld en geluid levend. Zo maken we het voor iedereen mogelijk hiermee te leren, ervaren en creëren.

Visie

Als onmisbare partner voor de creatieve industrie, erfgoedinstellingen, onderwijs en wetenschap zorgen wij ervoor dat het Nederlandse audiovisuele erfgoed in 2019 overal en voor iedereen beschikbaar is.

Beleid

In het meerjarenbeleidsplan presenteren we onze strategische thema’s en ambities voor de periode 2016-2020.

Lees het plan