Je bevindt je hier:

Missie en Visie

Beeld en Geluid is het instituut voor media; een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek voor zowel particulieren als professionals.

Missie

Ieders leven in en met media versterken door die media te archiveren, te exploreren en te expliciteren waarbij het vrije denken en handelen in woord, beeld en geluid voorop staat.

Visie

We leven in een wereld, waarin media niet meer zijn weg te denken. Iedereen heeft zijn eigen mediapersoonlijkheid. In 2025 zal Beeld en Geluid de hoeder en het leidende instituut voor journalistieke en media-archivering en -duiding zijn, waarbij de democratische kernwaarde van het vrije woord in tekst, beeld en geluid en het maken en uitdragen daarvan voorop staat. Hiertoe zal Beeld en Geluid haar omvangrijke collectie actief uitdragen en maximaal openstellen voor iedereen. Van professional tot individu, om hen te inspireren en te laten excelleren. Op die manier draagt Beeld en Geluid bij aan een mediawijzere wereld.

Om dit te bereiken zal zij zoveel mogelijk samenwerking zoeken en waar nodig het voortouw nemen. Via haar gebouw, haar collectie en museum zal zij alles in het werk stellen om het vrij mediadenken voorrang te geven. Beeld en Geluid ziet de omroepen, de wetenschap, de overheid, de politiek, het onderwijs, de erfgoedinstellingen, de openbare bibliotheken, het bedrijfsleven en de creatieve industrie als sleutelpartners om hier succesvol in te zijn.

Beleid

In het meerjarenbeleidsplan presenteren we onze strategische thema’s en ambities voor de periode 2016-2020.

Lees het meerjarenbeleidsplan

Jaarplan 2021

In het jaarplan 2021 'Betrokken en Gewild' concretiseren we de plannen voor onze verschillende doelgroepen.

Lees het jaarplan 2021