You are here:

Privacy statement Beeld en Geluid experience

In dit privacyreglement beschrijven we hoe we met jouw gegevens omgaan. In verband met jouw bezoek aan de Beeld en Geluid experience.

Het kan zijn dat wanneer je nog op een andere manier met ons in contact komt dan via onze experience, bijvoorbeeld via de website, we meer of andere dingen doen met je gegevens of met andere gegevens en die combineren. Als dat zo is zullen we je dat bij dat contact vertellen. Bekijk hier ons andere privacy statement.

Wie zijn wij?

Wij zijn het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Wij zijn een stichting. Onze officiële naam is dus Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. We staan in het officiële register van de Kamer van Koophandel ingeschreven. Ons nummer daar is: 41194855. Wij zijn gevestigd aan de Media Parkboulevard 1 (1217 WE), in Hilversum.

In de Beeld en Geluid experience ontdek je de wereld van de media en ga je daarmee zelf aan de slag. Hierbij worden gegevens van bezoekers verwerkt.

De gegevens die je achterlaat tijdens een bezoek aan de Beeld en Geluid experience worden zorgvuldig behandeld en goed beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere regels die in Nederland gelden.

De tekst is geschreven in een informele stijl, zodat iedereen, ook jongeren / minderjarigen, de inhoud ervan kunnen begrijpen.

Welke gegevens verwerken wij?

Voor een bezoek aan onze experience kunnen er verschillende gegevens van jou verwerkt worden. Als je bijvoorbeeld online een ticket hebt gekocht of je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief kan het zijn dat we ook andersoortige gegevens verwerken. Bij een bezoek aan de experience worden de volgende gegevens verwerkt:

 • gegevens om jou te bereiken (naam, (e-mail)adres, geslacht);
 • gegevens over de betaling van het bezoek aan de experience;
 • je geboortejaar;
 • Gegevens over je bezoek aan de experience, de bezoekerssamenstelling (bijvoorbeeld of je met leeftijdsgenoten of met anderen/(andere) kinderen naar de experience bent gekomen) en of je onze experience bezoekt met een Museumkaart en/of een BankGiro Loterij-VIPKAART;
 • Gegevens over de manier waarop jij van onze experience gebruik maakt. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld van welke interactives je gebruik maakt, in welke volgorde en welke keuzes je maakt;
 • Bijzondere persoonsgegevens. Tijdens het bezoek aan onze experience kan je zelf foto- of videomateriaal opnemen. Wanneer je daarbij in beeld komt worden deze opnames door ons beschouwd als “bijzondere persoonsgegevens” omdat deze bijvoorbeeld informatie over ras of religie kunnen bevatten. Deze bijzondere persoonsgegevens hebben een bewaartermijn van drie maanden, maar je kunt ze op je persoonlijke resultatenpagina op mijn.beeldengeluid.nl op ieder moment zelf eerder verwijderen.

Hoe verzamelen wij gegevens?

Wij krijgen je persoonsgegevens wanneer je tijdens een bezoek aan de experience je ring registreert en/of gebruik maakt van de interactives.  

Waarvoor gebruiken we je gegevens?
Wij gebruiken jouw gegevens om:

 • je bezoek aan de Beeld en Geluid experience mogelijk te maken en je de resultaten van jouw bezoek te mailen;
 • als je je ervoor hebt aangemeld: je nieuwsbrieven te sturen. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven;
 • de nieuwsbrieven aan te passen op wie jij bent en wat je leuk/interessant vindt. Wij denken dat te kunnen voorspellen door je gegevens te analyseren en een profiel aan je te koppelen;
 • je mails te versturen over diensten of producten die vergelijkbaar zijn met diensten of producten die je eerder bij ons hebt afgenomen;
 • de diensten van Beeld en Geluid te verbeteren, bijvoorbeeld door te kijken welke interactives wel en welke niet worden gebruikt;
 • marktonderzoek te doen om onze diensten te verbeteren;
 • om te voldoen aan de wet.

Op welke grond gebruiken we jouw gegevens?

Als je ons bezoekt sluit je met ons een overeenkomst. Die voeren wij uit. De grond voor het gebruik van je gegevens daarvoor is dus het uitvoeren van die overeenkomst. Het gaat dan om je contactgegevens, je geboortejaar en je betaalgegevens. Eventueel ook om de gegevens over de Museumkaart en de Bank-Giro Loterij VIP kaart.

Als je toestemming geeft voor het ontvangen van de gepersonaliseerde nieuwsbrief, is de grond toestemming. Op basis van die toestemming gaan wij aan de slag om met gebruik van al je gegevens een profiel te kiezen dat bij jou past.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is.

Voor de foto’s en video’s die je tijdens je bezoek aan de Beeld en Geluid experience hebt gemaakt en die via een persoonlijke link voor jou toegankelijk zijn, geldt dat die na drie maanden definitief worden verwijderd. Tijdens deze drie maanden heb je altijd de mogelijkheid om de foto’s en video’s via jouw persoonlijke link eerder te verwijderen.

Worden je gegevens gedeeld met andere partijen?

Voor het uitvoeren van onze diensten schakelen wij andere bedrijven in, met wie wij je gegevens delen. Zo hebben we marketing(onderzoeks)bureaus ingeschakeld om je, namens ons, e-mails te sturen.

Om ervoor te zorgen dat deze bedrijven zich aan de regels houden, hebben we met hen overeenkomsten gesloten.

Jouw rechten

Jij hebt een aantal rechten. Dit zijn ze:

 • Recht op informatie en inzage: je kan ons vragen welke gegevens we van jou hebben en gebruiken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom.
 • Recht op rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Recht op vergetelheid: Je kan ons verzoeken om de gegevens die wij van jou hebben en gebruiken te verwijderen. Wij zullen dat meestal doen, maar soms zijn we verplicht de gegevens te bewaren. Dan hebben we ze zelf nodig. Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst wanneer je op een andere manier nog klant van ons bent.
 • Recht op beperking: heb je het idee dat wij iets doen met jouw gegevens wat niet mag, dan kun je ons ook vragen te stoppen met het gebruik van je gegevens totdat we een en ander goed hebben uitgezocht.
 • Recht op bezwaar (verzet): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van je gegevens. Wij kijken dan of we dat kunnen stoppen of je gegevens kunnen wissen. Gaat het om gebruik voor marketing? Dan zullen we dat gebruik zo snel mogelijk stoppen.
 • Recht op overdraagbaarheid: Je kunt de foto’s en films die je hebt gemaakt laten overdragen.

Daarnaast kun je ook:

 • Altijd je toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief.
 • Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat wij niet handelen volgens de regels? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover contact met ons opnemen via privacy@beeldengeluid.nl. Je kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van je gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de regels.

Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat jouw gegevens verloren raken of in strijd met de regels gebruikt worden. Wij doen ons uiterste best om ons te verweren tegen de activiteiten van 'hackers'. Wij kunnen echter niet garanderen dat door technische slimmigheden die wij (nog) niet kennen mensen die in onze systemen niets te zoeken hebben daar toch terecht komen.

Vragen?

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan jou geeft, neem dan contact op met:

 • Onze functionaris persoonsgegevens Merel Teunissen die te bereiken is via onderstaande gegevens:

E-mailadres: privacy@beeldengeluid.nl

Correspondentieadres:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
t.a.v. privacy officer
Media Parkboulevard 1
1217 WE Hilversum

Let op: wanneer je jonger bent dan 16 jaar en je wilt over een van de bovenstaande zaken contact met ons opnemen, dan moet dat verzoek gedaan worden door jouw wettelijke vertegenwoordigers (je ouders of je voogd).